در حال پردازش...

لطفا منتظر بمانید

کلمه عبور:کلمه عبور:
دنیای تاوری:دنیای تاوری:
ورود به سیستم
بازیابی کلمه عبور

شرایط و ضوابط عمومی

1.ضوابط و شرايط و مفاد آن

1.1 شرایط زیر نحوه استفاده از بازی دنیای تاوری و دیگر خدمات دیگر مرتبط به بازی دنیای تاوری را مقرر می نماید. از قبیل: پرداخت برای عملیاتهای بیشتر، رقابت ها، پاداش و غیره ، که توسط Level Up Games Inc دراین وب سایت ارائه می شود. در هنگام ثبت نام شما یک قرارداد با Level Up Games Inc در خصوص بازی دنیای تاوری قبول می کنید.

1.2 Level Up Games Inc متعهد می شود که با ظرفیت عملی و تخصصی خود بازی دنیای تاوری و دیگر خدمات این بازی را برای کاربران به طور متوسط برای 98 درصد در طول سال مهیا کند. این درصد شامل زمانهای قطع دسترسی این بازی و خدماتش برای دلایل تخصصی و یا انجام تعمیرات و نگهداری ضروری نمی باشد، که در تطابق با مواد این قرارداد، شرکت Level Up Games Inc نباید مسئول باشد.

1.3 دنیای تاوری و خدمات دیگر دائما بهبود و به روز و تطبیق شده خواهد شد. بنابراین کاربر شانس این را خواهد داشت تا از آخرین نسخه بازی دنیای تاوری و خدمات دیگر ارائه شده استفاده کند.

1.4 بازی دنیای تاوری و خدمات دیگر که توسط Level Up Games Inc ارائه شده است، تنها برای اهداف سرگرمی می باشد و هیچ گونه هدف اقتصادی و بازرگانی ندارد.

1.5 کاربر مسئول به روز رسانی و استفاده از نرم افزار و سخت افزار مناسب برای استفاده می باشد.

1.6 علاوه بر ضوابط و شرایط عمومی ،قوانین بازی دنیای تاوری اعمال خواهد شد. در صورت وجود تعارض بین ضوابط و شرایط بازی دنیای تاوری، اولویت به موارد مندرج در ضوابط استعمال شده داده می شود.

1.7 در مورد بازی دنیای تاوری و سایر خدماتش ، کاربر می تواند از خدمات شرکای شرکت Level Up Games که شرکت با آن قرارداد دارداستفاده کند. در این صورت کاربر و شرکای شرکت Level Up Games هر کدام جداگانه قرارداد می بندند. قبل از بستن چنین قراردادی به کاربر به طور کامل اطلاع داده خواهد شد.

1.8 قوانینی که مغایر بااین شرایط باشد یا مغایر شرایط و ضوابط عمومی کاربر باشد، تنها با رضایت قبلی و کتبی شرکت Level Up Games قابل اجرا است.

2. ثبت کردن قرارداد

2.1 ثبت نام کاربر برای استفاده از بازی دنیای تاوری و سایر خدمان ارائه شده توسط Level Up Games Inc ضروری است.

2.2 تنها نهادهای شخصی حق ثبت نام دارند. یک کاربر فقط به عنوان یک شخص می تواند ثبت نام کند، ( کاربر نمی تواند یک گروه ، خانواده، شریک زندگی و غیره باشد.) اگر کاربر خردسال باشد ، او اجازه ی سرپرست قانونی خود را در فرم ثبت نام ارائه خواهد داد.

2.3 در هنگام ثبت نام کاربر موظف است اسم بازیکن را ارائه دهد. کاربر هیچ حقی برای درخواست تخصیص نام کاربر خاص را ندارد. نام کاربری نمی تواند به حقوق اشخاص دیگر یا معیارهای اخلاقی تعدی کند. آدرس ایمیل یا ادرس وب نمی تواند به عنوان اسم بازیکن ارائه شود. کاربر مسئول ارائه اطلاعات دقیق و کامل به Level Up Games Inc در هنگام ثبت نام است

2.4 ثبت نام توسط شخص انجام می شود.ثبت نام برای اشخاص دیگر ، مخصوصا ثبت نام هایی که اشخاص ویژه با مباحث مربوط به کار برای شرکتهای خدمات از راه دور انجام می دهند،(خدمات ثبت یا کاربری ) ممنوع شده است.

2.5 پذیرش در خواست ثبت به طور اتوماتیک توسط نسخه انگلیسی سایت www.tauriworld.com انجام می شود. به این صورت شرکت Level Up Games Inc کاربران جدید را ثبت نام می کند و اکانت کاربر را زمانیکه فرم ثبت نام را ارائه می دهد فعال می کند. در طی مراحل ثبت نام و فعال نمودن حساب کاربر، یک توافق نامه بین کاربر و Level Up Games Inc طی زمان نامحدود تحت شرایط زیر منعقد می شود. در موارد توجیه شده به علت دلایل فنی و تخصصی ، دستورالعمل ثبت نام ممکن است با دستورالعمل که توصیف شده متفاوت باشد. دراین صورت در اسرع وقت به کاربر اطلاع داده خواهد شد.

2.6 بعد از ثبت نام ، کاربر یک اکانت کاربری می سازد که توسط او اداره می شود.

2.7 اکانتهای کاربر نمی تواند بدون رضایت صریح Level Up Games Inc ، به اشخاص دیگر واگذار شود

2.8 هیچ ادعایی نمی تواند نسبت به ثبت نام و فعال سازی ایجاد شود. یک کاربر بازی دنیای تاوری فقط یکبار در یک دنیای خاص می تواند ثبت نام کند. کاربری که درحال حاضر در یک دنیای خاص ثبت نام نموده است دیگر نمی تواند ثبت نام جدید دیگر یا ایجاد یک کاربر با مشخصات شخصی متفاوت در هنگام بازی انجام دهد.

3.دستورالعمل های مربوط به لغو/ استرداد اظهاریه کاربر 3. دستورالعمل های مربوط به لغو/ استرداد اظهاریه کاربر

حق لغو / استرداد اظهاریه کاربر
امکان استرداد اظهار یک کاربر مربوط به قرار داد در ظرف دو هفته بدون دلایل امکان پذیر است. لغو اظهاریه توسط نوشته با فکس / ایمیل ممکن است.مدت زمان در نظر گرفته شده برای لغو از ،دریافت این دستور کار در نوشته ی فرستاده شده توسط فکس یا ایمیل شروع می شود ولی قبل از تاریخ قرار داد منعقد نمی شود. برای آگاه شدن از آخرین مهلت ارائه شده برای لغو کردن اظهاریه ، داد خواست لغو را در زمان گفته شده بفرستید.درخواست این لغو باید به آدرس زیر فرستاده شود

تاثیرات لغو/استرداد اظهاریه
در هنگام لغو/استرداد موثر، طرفین بایستی متقابلا هر گونه پول پرداختی یا امتیازات دریافت شده را باز گردانند(به عنوان مثال بهره). اگر امکان تهیه کل یا قسمتی از استرداد وجود نداشت ، بهای سرویس بالا بازگردانده خواهد شد. بدهیهای برخواسته از باز پرداخت وجه طی 30 روز کامل خواهد شد.

تبصره خاص
اگر Level Up Games Inc با توافق و رضایت کاربر عامل انجام این سرویس را قبل از آخرین مهلت برای استرداد انجام دهد و یا کاربر عامل اجرای سرویس را درخواست کند ، حق لغو/استرداد تعریف زودتر منقضی می شود.

4. وظایف کاربر عمومی

4.1 اطلاعات کاربر
کاربر متعهد می شود که هر گونه تغییر اطلاعات و داده ها هنگام ثبت نام را سریعا به آگهی Level Up Games Inc برساند.بخصوص اگر تغییرات داده شده کاربر در خصوص تغییر آدرس ایمیل باشد.کاربر باید صحت اطلاعات خودش را بر روی درخواست Level Up games Inc فرستاده شده تایید کند.

4.2 اطلاعات وارد شده هنگام ورود، کلمه عبور

4.2.1کاربر مستلزم می شود تا از همه اطلاعات محرمانه خود در هنگام ورود، کلمه عبور و کلیدهای دسترسی خود نگهداری نماید. اطلاعات ورودی فقط در وب سایت دنیای تاوری و انجمن وب سایت می تواند وارد شود.

4.2.2 اصطلاحات ’اطلاعات ورودی’ یا ’ کلمه عبور و کلیدهای دسترسی’ بایستی به صورت یک سری از حروف / علامت ها / و یا یک سری از اعداد استفاده شوند تا کاربر مورد تایید قرار گیرد و از دسترسی پیدا کردن اشخاص دیگر جلوگیری شود. کلمه عبور وارد شده نباید همان نام کاربری باشد و باید شامل ترکیبی از اعداد و حروف باشد.

4.2.3 کاربر متعهد می شود تا از اطلاعات ورودی / کلمه عبور/ و کلیدهای دسترسی خود در برابر دسترسی اشخاص غیر مجاز محافظت کند.

4.2.4 چنانچه کاربر دلایل متقاعد کننده ای داشته باشد که اشخاص غیر مجاز دیگری به اطلاعاتش دسترسی پیدا کرده اند یا می توانند به اطلاعاتش دسترسی پیدا کنند، باید سریعا به Level Up games Inc اطلاع دهد و اطلاعات خود و یا اطلاعات خواسته شده ی شرکت را تغییر دهد. در اینصورت اگر سو استفاده مشکوک از اطلاعات قرار گیرد، Level Up Games Inc می تواند موقتا دسترسی به اکانت کاربر را مسدود می کند.کاربر بایستی پس از اتمام شک سو استفاده قرار گرفتن از اطلاعاتش به حساب کاربریش دسترسی پیدا کند.

4.2.5 تحت هیچ شرایطی کاربر مجاز به استفاده ی اطلاعات کاربر دیگر نمی باشد مگر اینکه قوانین بازی اجازه این کار را بدهد.

4.3 استفاده از وب سایت ها Level Up Games Inc و محتویات

4.3.1 وب سایت Level Up Games Inc شامل تمامی انواع محتویاتی است که به واسطه حقوق عقلانی و اخلاقی، حق تالیف و حقوق دیگر شرکت و اشخاص دیگر حفاظت می شود.اگر شرایط کاربر مشخص نشود، یا به عبارت دیگر کاربر اجازه ی انجام فرایند، دوباره ساختن ،پخش نمودن، نمایش عموم قراردادن،استفاده برای تبلیغات یا استفاده از وب سایت شرکت و محتویاتش و یامحتویات سرمقاله روی این صفحات را نداشته باشد، محتویات وارد شده آنها در این صفحه مورد قبول شرایط قرارداد نمی باشد. تغییرات و حذف توضیحات راجع به حق چاپ و نام های تجاری ممنوع است.

4.3.2 اصطلاح ’محتوا’ به معنی همه ی اطلاعات، تصاویر،متن ، گرافیک ، موزیک ، صدا ، مجموعه صداها، ویدئو ها، برنامه ها، کدهای نرم افزاری و اطلاعات دیگری است که Level Up Games Inc بر روی وب سایتش عرضه کرده است.اصطلاح ’محتوا’ به معنی ارائه همه سرویس های موجود دانلود می باشد.

4.3.3 کاربر متعهد می شود که مانع هر گونه اقدامی شود که عملیات Level Up Games Inc یا وب سایت یا سرویس های اختصاصی مهیا شده را مختل یا به خطر بیندازد.همچنین کاربر متعهد می شود که به هر گونه اطلاعاتی که مجاز به استفاده از آنها نیست دسترسی پیدا نکند.قابلیت دانلود اطلاعات فقط به یک صورت که هیچ گونه واسطی بین استفاده از وب سایت و محتویات آن با دیگر کاربران وجود ندارد.همچنین فرستادن داده یا نرم افزاری که می تواند باعث یک ضربه به سخت افزار یا نرم افزار مشتری شود منع می شود.

4.3.4 هرگونه استفاده از وب سایت Level Up Games Inc به منظور استفاده تجاری، به خصوص تبلیغاتی نیاز به توافقنامه قبلی Level Up Games دارد.

4.3.5 استفاده از وب سایت Level Up Games Inc از طریق سرورهای بی نام یا دارای اسم مستعار یا مخفی کردن آدرس IP حقیقی کاربر ممنوع می باشد.

4.4 لینک ها
وجود لینکهای بکار رفته بر روی وب سایت .Level Up Game Inc که بطور اختصاصی به شما امکان استفاده جداگانه از لینکها (فراپیوندها ، لینکهای فوق متن و لینکها ) را برای وب سایتهای دیگر می دهد.Level Up Game Inc حق فسخ این اختیار را ذخیره می کند. به هر حال ضمیمه کردن یا ارائه کردن وب سایتها یا محتوای آنها در یک فریم توسط فراپیوندها ممنوع است.

4.5 استفاده از نرم افزار
Level Up Games Inc امکان نصب نرم افزارهای ضروری قبل بازی را به کاربر می دهد. - یک حق غیر انحصاری (قانونی) برای نصب و استفاده از نرم افزاری که در زمان ثبت نام در Level Up Games Inc معتبر می باشد.تکثیر نرم افزار فقط برطبق توافقنامه بلامانع می باشد.هر گونه استفاده تجاری از این نرم افزار ممنوع می باشد.ایجاد هر گونه تغییر در این نرم افزار و پردازش کدهای برنامه به صورتهای دیگر( decompilation) و راههای دیگر تهیه کردن مراحل مختلف نرم افزار (reverse-engineering) ممنوع است مگر در مواقع قانونی.

5. حالات خاص استفاده از بازی دنیای تاوری

5.1 کاربری که در یک دنیای مشخص شرکت می کند تنها از یک اکانت بازی می توند استفاده کند مگر اینکه قوانین بازی تغییر کند. استفاده از حساب های متعدد برای کاربران ممنوع است. در شرایط توصیف شده ی بالا ، Level Up Games Inc در هر زمانی چنین کاربرانی را که در یک زمان از اکانتهای متعدد استفاده می کنند را محروم و مسدود می کند.

5.2 هرگونه اقدام دستکاری کردن نسبت به بازی برای کاربر ممنوع می باشد. بخصوص کاربر حق اعمال کردن هیچگونه اقدامات ، مکانیزم ها یا برنامه ای را ندارد که برای بازی در حال کار اخلال ایجاد کند. کاربر نباید اقداماتی را انجام دهد که باعث بار مضاعف بیشتر از ظرفیت تخصصی شود.از هرگونه اقدامی که توسط دیگر بازیکنان در محتوا و عملکرد بازی خلل ایجاد کند جلوگیری خواهد شد .

5.3 از دستیابی به دنیای تاوری( شامل تمام سایتها) توسط مرورگرهای وب متفاوت یا نرم افزار هایی که به منظور این کار تدبیر شده اند ممنوع می باشد.در خصوص کاربرد برنامه های معروف ’Bots’ ( برنامه هایی که به طور اتوماتیک محتوا را اضافه و تغییر می دهند و یا صفحه جدید می سازند) و ابزارهای دیگر که واسطه های وب را جایگزین و یا ضمیمه می کنند ممنوع می باشد.همچنین استفاده از اسکریپت ها(از قبیل زبان های برنامه نویسی که پردازش های گوناگون رااز طریق یک مرورگر وب کنترل می نماید شامل ذخیره سازی و پردازش داده های وارد شده)و برنامه های خودکار یا نیمه خودکار که یک برتری برای یک کاربر نسبت به کاربران دیگر ایجاد نماید ممنوع می باشد.با توجه به پردازش های خودکار آنها شامل تابع دوباره تازه سازی خودکار و مکانیزم دیگر مرورگرهای یکپارچه می باشد.

5.4 شما قادر به قرارگرفتن تحت شرایط زیر نمی باشید:

الف) ایجاد یا استفاده از ترفند های معروف ، برنامه های تغییر و/یا نقض امنیت ، همجنین از نرم افزارهایی که اشخاص دیگر برای تغییر نتیجه بازی ساخته اند.
ب) استفاده از نرم افزارهای توانمند ’datamining’ و یا نرم افزاری که قادر به قطع کردن و جمع آوری اطلاعات هنگام اتصال به بازی است،
پ) استفاده از اقلام مجازی: خرید ، فروش یا معاوضه پول نقد با مساعدات، واحدها، یا واحد پول بازی، معروف به’ پول اتحادیه’ و غیره که در بازی مورد استفاده قرار می گیرند در خارج از بازی استفاده شود.

همچنین شامل کاربرد هر گونه ترفند یا هر اقدامی با چنین ماهیتی که اثر آنها همان سبب را داشته باشد ممنوع باشد.

5.5 انجام اقداماتی که باعث مخفی شدن تبلیغات شود ممنوع می باشد.اینکه تعمداً یک تبلیغات محو شود یا اصلا نمایش داده نشود، برای مثال، استفاده از pop-up blockers، مرورگرهای متن و غیره.

5.6 ورود به سیستم فقط می تواند از صفحه خانه بازی انجام شود. باز شدن خودکار اکانت کاربر صرفنظر از باز بودن یا نبودن صفحه خانه غیر ممکن است.

5.7 تمام حقوق آیتمهای مجازی : مساعدات، واحدها، پول اتحادیه و غیره که در بازی دنیای تاوری استفاده می شود متعلق به Level Up Games Inc و یا شریک قانونی توافق شده می باشد. کاربر ی که از Level Up Games Inc استفاده می کند حق نامحدودی برای استفاده از موارد مجازی استفاده شده در این حوضه را دارد. این حق شامل حق تکثیر، توزیع و پردازش می باشد. با توجه به موضوعات مجازی، کاربر فقط یک حق غیر انحصاری در مدت زمان توافق دارد.

6. شرایط خاص ارتباط (انجمن گفتگو، چت ، یا انجمن اتحاد داخلی) بر روی وب سایت Level Up Games Inc

6.1 Level Up Games برای کاربر امکانات ارتباطی متفاوتی را فراهم می کند( مثل انجمن های گفتگو، چت، وبلاگ ها، انجمن های داخلی، کتابهای میهمان و غیره) که کاربر می تواند اطلاعات خودش را آپلود کند و وارد وب سایت شرکت کند. کاربر اجازه دارد تا در هر جا که ممکن است از آنها استفاده کند. Level Up Games Inc تنها امکانات تخصصی را برای تبادل اطلاعات فراهم می کند. کاربر حق ندارد که از Level Up Games Inc در خواست ایجاد امکانات ارتباطاتی را بکند.

6.2 کاربر تنها مسئول برای اطلاعات و محتوای فرستاده شده می باشد.کاربر متعهد می شود هیچ گونه ادعای هزینه بوسیله اشخاص دیگر نسبت به Level Up Games Inc ندارد. Level Up Games Inc تاکید می کند که اطلاعات فرستاده شده توسط کاربر متعلق به آن نیست. با توجه به تایید کاربر، Level Up Games Inc حق همیشگی و قطعی و غیر انحصاری برای استفاده از اطلاعات قرار گرفته بر روی وب سایت توسط کاربر دارد. Level Up Games Inc بطور فعال بر محتوای وب سایت نظارت ندارد اما قابلیت کنترل محتویات گفته شده را دارد.کاربر می تواند درباره هر اطلاعاتی بر مبنای مظنون بودن به عدم قبول با قوانین اجرایی، به Level Up Games Inc اطلاع دهد.Level Up Games Inc اقدامات مقتضی لازم شامل ویرایش و حذف از اظلاعات گزارش شده انجام می دهد.

6.3 ،فرستادن یا پخش اطلاعات ، بخصوص با استفاده از امکانات ارتباطی موجود برای کاربر برروی وب سایت Level Up Games Inc ممنوع است. این اطلاعات از این قبیل هستند:

6.4 تغییر نام وب سایتها، شرکتها، محصولات مجاز نیست بخصوص زمانی که برای اهداف تبلیغاتی باشد.

6.5 تمام کاربرانی که از امکانات ارتباطی موجود بر روی وب سایت Level Up Games Inc استفاده می کنند بایستی از یک نوع زبان مناسب استفاده کنند. بی احترامی و توهین و حمله با گفتار ونوشته ها توسط افراد دیگر با حالت اهانت آمیز ممنوع است.

6.6 صرف نظر از تمام حقوق حاصله از ضوابط و شرایط بالا، Level Up Games Inc حق تغییر بخشی یا حذف کل اطلاعات کاربری را که از قوانین تخلف کرده اند را دارد.همچنین Level Up Games Inc حق مسدود کردن دسترسی دائمی یا موقت را به سایت دنیای تاوری یا انجمن گفتگوی خودش را برای کاربری که نقض قوانین را انجام داده را دارد

7. تاثیرات نقض ضوابط و شرایط دنیای تاوری:

7.1 Level Up Games Inc هیچ مسئولیتی در قبال نتایج از دست رفته برای نقض تعهدات ضوابط و شرایط عمومی توصیف شده ندارد. در این موارد خود کاربر مسئول می باشد.

7.2 صرفنظر از تمامی موارد تنظیم شده بوسیله قوانین اجرایی و قرارداد،در صورتیکه کاربر نقض قوانین و حقوق اشخاص دیگر ،ضوابط و شرایط عمومی یا هرگونه توافقنامه های اجرایی و قوانین بیشتر بازی را انجام دهد Level Up Games Inc حق انجام اقدامات ذیل را دارد:

آ) تغییر یا حذف اطلاعات،
ب) اخطار به کاربر،
پ) انتشار اطلاعات درباره سوء استفاده در بازی دنیای تاوری با اعلام نام کاربری،
ت) انسداد موقتی یا همیشگی دسترسی کاربر به بازی دنیای تاوری و اطلاعات موجود روی وب سایت Level Up Games Inc
ث)محرومیت کاربر
ج) ایجاد ممنوعیت موقتی یا همیشگی برای دسترسی به وب سایت Level Up Games Inc در صورت نقض بند 6
چ) فسخ قرارداد کاربر بدون اطلاع قبلی

7.3 کاربری که دسترسی اش به بازی مسدود و یا از بازی محروم شده است، بدون رضایت Level Up Games Inc نمی تواند دوباره ثبت نام کند. کاربر مستحق دادن تقاضا برای رفع انسداد ، برداشتن محرومیت ، برداشتن محرومیت مجازی بمنظور دسترسی به وب سایت شرکت و خدماتش نمی باشد.

8. بهای واحد

8.1 استفاده از بازی دنیای تاوری و خدمات وابسته به آن رایگان است مگر اینکه خلاف آن بیان شود.

8.2 کاربر می تواند سرویس های افزوده و انتخابی در بازی دنیای تاوری را بخرد. کاربر در رابطه با گزینه های پرداخت شده، کاربردشان ، و مدت زمان استفاده از آنها و نحوه پرداخت اطلاع رسانی خواهد شد.

8.3 اگر یک کاربری که به سن قانونی نرسیده است خواهان خرید یک گزینه ی پرداختی باشد ، موارد زیر الزامی است:اجازه نامه ی کتبی از سرپرست قانونی اش برای انتقال پول در رابطه با خرید انتخابی و یا اطلاعاتی که نشان دهد پول برای این کاربر انتقال داده شده است.

8.4 با اتمام قرار داد هزینه های معین شده وصول خواهد شد. جمع آوری هزینه ها معمولا در موسسه های پرداخت وجهی انجام می شود که دستور مربوطه را دریافت کرده باشند. این دادو ستد ممکن است چند روز قبل انجام شود تا از قطع غیر ضروری بازی و یا قطع سایر خدمات هنگام استفاده از آن جلوگیری شود. در مواقع خاص، علاوه بر این موارد و شرایط ، با درخواست موسسه های مجاز پرداخت کننده، موارد و شرایط خاصی نیز لازم می شود.

8.5 کاربر اطمینان دارد که کلیه اطلاعات داده شده در معامله پرداخت وجه( در موارد خاص، اطلاعات حساب بانکی شما، شماره کارت اعتباری و غیره) کامل و صحیح است.

8.6 روش های پرداخت وجه بسته به کشور پرداخت کننده و گزینه های پرداخت وجه موجود در یک بازار خاص متفاوت خواهد بود. Level Up Games Inc این حق را دارد که نحوه پرداخت را تغییر دهد.

8.7 شرکت Level Up Games این حق را دارد که مقدار و نوع هزینه ی بازی دنیای تاوری راتغییر دهد.( شامل پول نقد مجازی). این شرکت همچنین برای خرید و فروش گزینه های بازی در آینده، قانونی دارد که راجع به کاهش و افزایش مبلغ آن می باشد.

8.8 در موارد تاخیر در پرداخت، کاربر با بهره قانونی شارژ خواهد شد. شرکت Level Up Games همچنین حق مسدود کردن حساب کاربری کاربر،حق درخواست غرامت برای خسارت های بعدی و حق تعلیق خدمات را دارد.

8.9

9. محدودیت تعهد

9.1 کاربر شخصا برای انجام عمدی تجاوز در حقوق اشخاص ثالث مسئول است. کاربر متعهد می گردد به شرکت level Up Games خسارتی را پرداخت کند که در نتیجه اطاعت نکردن وی از قوانین استفاده از بازی، به این شرکت وارد شده است. کاربراز شرکت level Up Games برای هر نوع ادعای شخصی که از سایر کاربران یا طرف سوم شخص برای انجام تخلف از حقوقشان دارد یا در نتیجه نقض سایر تعهدات مربوط به مشارکت در بازی دنیای تاوری و دیگر خدمات مرتبط با بازی که در بالا ذکر شد، هیچ پولی دریافت نخواهد کرد. کاربر تمام هزینه های قانونی وارد شده به شرکت Level Up Games را به همراه هزینه های قضایی پرداخت خواهد کرد.اگر کاربر مشمول تخلف نباشد این رویه به کار نخواهد رفت.

9.2 صرفنظر ازعلل قانونی که ممکن است نقض تعهدات مشخص شده در قرار داد یا فعالیت های غیر قانونی باشد، مسئولیت شرکت Level Up Games در نهایت توسط اصول زیر تعین می شود:

9.2.1 اگر شرکت Level Up Games یک سرویس رایگان بر اساس ادعای تعهد ارائه دهد، این شرکت تنها برای سهل انگاری عمدی مسئول است.

9.2.2 شرکت Level Up Games در مورد هر نوع سهل انگاری عمدی بوجود آمده در خدمات پرداختی و یا هر زیانی که به اشخاص دیگر وارد شده است، بسیار مسئول است. در صورت نقض یک تعهد قراردادی مهم ، تعهد شرکت Level Up Games به خسارتهای بارزی محدود می شود که در زمان عقد قرار داد بر اساس دانسته های خود در آن زمان در نظر داشته است. ’تعهدات قراردادی مهم’ که در بالا اشاره شده است همان تعهداتی است که باعث اجرای مناسب قرارداد و انجام اهداف آن می شود. انجام آنها باعث اطمینان کاربر می شود.

9.2.3 شرکت Level Up Games برای هر نوع نقص بوجود آمده در سایت اینترنتی مسئول نمی باشد.

9.2.4 در موقعیتی که در پاراگراف 9.2.3 گفته شده است، شرکت Level Up Games برای از دست رفتن اطلاعات تنها زمانی مسئول است که این خسارت با در نظر گرفتن اقدامات مناسب برای ذخیره اطلاعات کاربر غیر قابل اجتناب باشد.

9.2.5 حدود مسئولیت توصیف شده در پاراگراف 9.2.4 در صورتی بکار گرفته نمی شود که شرکت Level Up Games یک تضمین نسبت به آنها ارائه دهد و همچنین در صورت انجام عمل عمدی توسط کاربر یا در صورتی که باعث به مخاطره انداختن زندگی، صدمه و نقض قوانین اجرایی باشد.

10. طول مدت قرار داد، لغو حساب کاربری کاربر

10.1 بر خلاف آن چیزی که در بازی دنیای تاوری یا خدمات دیگر آن اشاره شده است ، قرارداد استفاده از بازی دنیای تاوری و خدماتش برای مدت زمان معینی بسته شده است. مدت زمان قرارداد با فعال شدن حساب کاربری کاربر توسط شرکت Level Up Games شروع می شود.

10.2 هردو گروه در هر زمانی می توانند توافق را منقضی کنند مگر اینکه مدت زمان خاصی تعین شده باشد. اگر قرار داد شامل شرایط معینی باشد، می تواند قبل از تاریخ مصرفش به پایان برسد. اگر هیچ یادداشتی ثبت نشده باشد ، توافق به طور خودکار بعد از مدت زمان تعیین شده به پایان خواهد رسید.

10.3 هر طرف قرارداداین حق را دارد که قرارداد را به دلایل مهمی فسخ کند بدون اینکه نوشته ای ارائه دهد.این دلایل مهم وقتی وجود دادند که:

آ) کاربر بر خلاف درخواست برای پرداختهای لازم، نسبت به این پرداختهاغفلت کند و دیر اقدام کند.
ب)رفتارهایی وجود دارد که به طور چشم گیر بر درآمد بازی و سایر شرکت کنندگان اثر می گذارد.
ت) ترفندها، تغییرات یا برنامه های تداخل امنیتی مثل انواع نرم افزارها، ابزار و دستخط های مورد استفاده که نتیجه ی بازی یا مکانیزم بازی دنیای تاوری را عوض کند.
ث) حساب کاربری، کاربر توسط اشخاص دیگر استفاده شود بجز در شرایط ذکر شده در قسمت 5.1
ه) کاربر از حساب کاربری اشخاص دیگر یا از چند حساب کاربری در یک سرور استفاده کند، بجز مواردی که در بخش 5.1 ضوابط و شرایط بازی ذکر شده است.
ج) کاربر از موضوعات مجازی استفاده شده در بازی، خارج از بازی استفاده کند تا با فروش و معامله آنها کسب درآمد کند.
چ) کاربر از قوانین و شرایط موجود در بازی تخلف کند.

10.4 هرگونه اطلاعیه ی نقض باید به صورت کتبی باشد. اطلاعیه های فرستاده شده توسط ایمیل باید تایید شوند.

10.5 در موارد توجیه شده (برای مثال عدم فعالیت طولانی) شرکت Level Up Games حق حذف کردن حساب کاربری کاربر را دارد. این شرکت همچنین می تواند به موقع بعد از فسخ قرار داد حساب کاربری کاربر را حذف کند.

11. تنظیمات امنیتی

11.1 اطلاعات شخصی کاربر تنها با رضایت کاربر یا مطابق با شروط قانون حفاظت از اطلاعات شخصی جمع آوری ،پردازش یا استفاده می شود.

12. قانون قابل اجرا، حوزه قضایی

12.1 قانون لهستان برای قراردادهایی برای اجناس فروش بین المللی به استثنای قانون United Nations Convension قابل اجرا است.

12.2 اگر به دلیل اینکه محل سکونت کاربر تابع دادگاه لهستان نمی باشد، دادگاه حل اختلاف باید در دادگاه شرکت Level Up Games صورت پذیرد. این شرکت همچنین حق مطرح کردن ادعاها را در دادگاه کاربر دارد.

13.تغییرات در شرایط استفاده از بازی ، سایراطلاعات، ارتباطات، ماده Salvatorian

13.1 شرکت Level Up Games حق تغییر در این موارداستفاده را دارد. در طول ورود به سیستم، هر گونه تغییری که دراین موارد ایجاد شده باشد حداقل دو هفته قبل از قانونی شدن آن به کاربر اطلاع داده خواهد شد. شرکت Level Up Games حق دارد تا شرایط و ضوابط عمومی اصلاح شده را بوسیله ایمیل برای کاربران بفرستد یا احتمال روبرو شدن با تغییرات بوجود امده در وب سایت این شرکت را به آنان اطلاع دهد. کاربر پس از به اجرا در آمدن تغییرات ایجاد شده در شرایط و ضوابط عمومی، با دوباره وارد شدن به بازی، پذیرش خود را برای این تغییرات اعلام می دارد. شرکت Level Up Games درباره تاریخ به اجرا در آمدن این تغییرات، حق صرفنظر کردن از قرارداد و عواقب قانونی پذیرششان را به اطلاع کاربران خواهند رساند.

13.2 کاربر درصورتی می تواند حقوق و تعهدات این قرارداد را به کاربر دیگر انتقال دهد که با رضایت قبلی و کتبی شرکت Level Up Games باشد.

13.3 کاربر موظف است تا جبران خسارت کند تنها اگر این ادعا بطور قانونی بوسیله شرکت Level Up Games تعیین و تشخیص داده شود یا مسلم باشد. کاربر می تواند از پرداخت خودداری کند در صورتیکه این قضیه مربوط به ادعای صورت گرفته در این قرارداد باشد.

13.4 به جز موارد استفاده شرح داده شده، ارتباط بین گروهها توسط ایمیل خواهد بود. به کاربر اطمینان داده می شود که آدرس ایمیلی که موقع ثبت نام ارائه داده است ، برای پیام های دریافت شده توسط شرکت Level Up Games مرتبا کنترل شده است. کاربری که با شرکت Level Up Games تماس برقرار می کند باید نام حساب کاربری خود را ارائه دهد.

13.5 هرگونه تغییر و یا لغو ایجاد شده مربوط به موارد استفاده ذکر شده باید کتبی باشد. این امر همچنین با توجه به تغییرات و یا لغو فرم کتبی مقتضی بکار گرفته می شود.

13.6اگر مفاد خاصی از این شرایط و ضوابط عمومی بی اثر باشد و یا با قانون اجرایی مغایرت داشته باشد، بر روی بقیه قسمتهای شرایط استفاده اثر نخواهد گذاشت. اصول ( حقوق و وظایف) که در شرایط و ضوابط عمومی ذکر نشده است یا هر مفادی که با قانون اجرایی و مقررات موافق نیست، توسط شرکت Level Up Games تنظیم می شود و وارد قانون شرایط و ضوابط عمومی می شود.

شرکت Level Up Games Inc.
آدرس
E-mail: iran-admin@tauriworld.com

108 West 13th St,
19801 Wilmington, Delaware,
United States

201 S. Biscayne Blvd.
28th Fl
Miami, FL 33131
United States
Phone: +1 (786) 431 21-81
Phone: +1 (786) 431 21-93
Phone/Fax: +1 (786) 431 21-94

237 Knightsbridge
Westminster
London SW7 1
United Kingdom
Phone: +44 20 7183 3260

Svetsarvägen 15
171 41 Solna
Sweden
Phone: +46 8 517 209 66

Sarmacka 14c/3
02972 Warsaw
Poland
Phone: +48 222 570 750
Fax: +48 222 570 752


اطلاعات شرکت